Lapin maakunta

Lapin maakunta
Lapin maakunta

Lappi on maantieteellinen alue, joka käsittää Fennoskandian pohjoisimman osan. Se levittäytyy neljän eri valtion yli, eli Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueille. Alueen alkuperäiskansaa ovat saamelaiset, joskin nykyään he ovat etnisen vähemmistökansan asemassa.

Suomessa sijaitseva Lapin alue on myöskin oma maakuntansa, Lapin maakunta. Se on suomen laajin maakunta vaikkakin samalla kaikista harvaan asutuin koko Suomessa. Suomen Lappi muodostaa myös oman vaalipiirinsä valtion valtakunnallisissa vaaleissa, eli Lapin vaalipiirin.

Lapin ilmasto ja luonto

Suurin osa Lapista sijaitsee Napapiirin pohjoispuolella, mikä tarkoittaa sitä että Lapin ilmasto on subarktinen, vaikkakin eri osissa Lappia ilmasto voi olla hyvinkin erilainen riippuen esimerkiksi metsän tyypistä tai meren läheisyydestä.

Subarktinen ilmastotyyppi vallitsee pohjoisen havumetsävyöhykkeen kylmimmillä alueila ja sen ominaispiirteisiin kuuluu että talvella on hyvin kylmä ja ilma kuivaa, sekä kesä on viileä ja lyhyt. Rovaniemen korkeudella, joka sijaitsee Lapin eteläosassa, terminen kesä kestää keskimäärin noin 90 vuorokautta, kun taas Kilpisjärvellä termisen kesän pituus on vain noin 46 päivää. Terminen kesä tarkoittaa  yleisesti ajanjaksoa jolloin vuorokauden keskilämpötila on yli 10 astetta viitenä peräkkäisenä päivänä.

Kaikista korkeimmilla ja pohjoisimmilla Lapin alueilla ensilumi saapuu jo elokuun lopussa tai syyskuun alussa, mutta muihin osiin ensilumi sataa yleensä lokakuun aikana. Maa pysyy lumen peitossa aina huhti-toukokuuhun saakka, ja maa onkin lumen peitossa jopa yli puolet vuodesta eli noin 6-7 kuukautta.

Suurin osa Lappia kuuluu havumetsävyöhykkeeseen, tosin joillain pohjoisimmilla tuntureilla on paljakoiksi kutsuttuja paikkoja joissa puusto ei kasva ja ne muistuttavat hyvin paljon tundraa. Se kuinka paljon paljakoilla on talven aikana lunta vaikuttaa siellä esiintyvään kasvillisuuteen esimerkiksi paksulumisilla alueilla lumikerros suojaa kasveja kylmältä ja niillä esimekiksi kasvaa mustikkaa. Vähälumisilla alueilla taas tuuli puhaltaa lumen pois ja kasvien täytyy kestää hyvin kylmää. Esimerkiksi variksenmarja on tällainen kasvi.

Havumetsävyöhykkeestä käytetään usein myös nimeä taiga, joka tulee venäjänkielestä ja joka tarkoitttaa vaikeakulkuista soistunutta pensaikkoista havupuumetsää, mutta jolla nykyään kuvataan boreaalisen alueen metsiä, jotka kiertävät tundra-alueen alapuolella. Vallitsevia havupuulajeja boreaalisella vyöhykkeellä ovat männyt, kuuset, pihdat ja lehtikuuset. Muita tyypillisiä kasveja ovat matalat varvut kuten mustikka ja puolukka sekä erilaiset sammaleet ja jäkälät. Myös sieniä kasvaa runsaasti ja monia eri lajikkeita.

Lapin Vesistöt

Vesistöä Lapissa on runsaasti, kuten on suurimmassa osassa Suomea muutenkin. Lapin läänin suurin järvi on Inarijärvi, suurimmat joet Tornionjoki, Kemijoki ja Ounasjoki ja suurimmat tekojärvet ovat 60-luvun lopulla rakennetut tekojärvet Lokka ja Porttipahta.

Inarinjärvi sijaitsee aivan Lapin pohjoisosassa, Inarin kunnan alueella, ja suuren kokonsa vuoksi sitä toisinaan kutsutaan nimellä Erämeri. Tornionjoki alkaa ruotsin puolelta Torniojärvestä ja kun se yhdistyy Muonionjokeen siitä tulee rajajoki, eli se  muodostaa Suomen ja Ruotsin rajan laskiessaan etelään päin. Torniojoki laskee Perämereen Tornion ja Haaparannan rajalla.

Kemijoki on 550:n kilometrin pituudellaan Suomen pisin joki ja se laskee Kemijärven ja Rovaniemen kautta Pohjanlahteen Kemin ja Keminmaan rajalla. Kemijoen suurin järvi on Kemijärvi ja suurin sivujoki on Ounasjoki joka yhtyy Kemijokeen Rovaniemen kohdalla. Se on samalla Suomen pisin yksittäinen sivujoki ja myös suurin Suomen rajojen sisäpuolella oleva rakentamaton joki. Sen pituus on 280 kilometriä ja joella itsellään on jopa 36 sivujokea.

Sodankylässä sijaitseva Lokan tekojärvi on Euroopan unionin suurin tekojärvi joka sijaitsee Luirojoen yläjuoksulla. Lokan tekojärven avulla säädellään Kemijoen voimalaitoksille tarvittavaa vesimäärää, ja Vuotson kanava yhdistää sen toiseen suureen Sodankylän alueella sijaitsevaan tekojärveen Porttipahdan altaaseen.