Inarin kunta

Inarin kunta
Inarin kunta

Inari on Pohjoisessa Lapissa sijaitseva kunta joka on pinta-alaltaan Suomen suurin ja se kattaa noin viisi prosenttia koko maan pinta-alasta. Sen pinta-ala on 17 333,65 km2, josta 2 277,33 km2 on vesistöjä, ja väkiluku on vajaat 7000 henkilöä. Inarin naapurikuntia ovat Enontekiö lounaassa, Kittilä ja Sodankylä Etelässä ja Pohjoisessa Utsjoki. Lisäksi Inarin kunta rajoittuu sekä lännessä että idässä Norjaan ja idässä Venäjään joissa sijaitsevat myös Euroopan unionin pohjoisimmat rajanylityspaikat. Sijaintinsa vuoksi Inarin kunta on aina ollut kansainvälinen kulttuurien kohtauspaikka ja kulkureitti Kuolan niemimaalle ja Jäämerelle.

Kulkuyhteyksistä käytetäänkin nimeä Jäämeren käytävä, ja sen kehittämisestä on kirjoitettu useita kirjoja ja tutkimuksia. Inarin kunta on Suomen ainoa nelikielinen kunta. Siellä puhutaan Suomen lisäksi pohjoissaamea, koltansaamea ja inarinsaamea ja saamelaisuus näkyykin vahvasti kunnan eri kylillä, koska Inarilaisista noin kolmannes on saamelaisia. Inarin kunnan suurin taajama ja hallinnon keskus on Ivalo, jossa on 300 asukasta ja joka sijaitsee noin 40 kilometriä 1200 asukkaan Inarin kirkonkylästä.

Inarin kirkonkylä on tärkeä saamelaisuuden keskus, sillä siellä kokoontuu muun muassa saamelaiskäräjät joka on 1996 perustettu saamelaisten itsehallintoelin, ja jonka tehtävä on toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata saamelaisen alkuperäiskulttuurin säilyminen ja kehittyminen. Kaunis avara luonto, yli sata nimettyä tunturia, lukuisat vesistöt ja tietysti suuri Inarijärvi luovat Inarin kauniin ympäristön ja sille ominaisen maiseman. Kunnan eteläisissä osissa kulkee pohjoinen kuusimetsän raja ja pohjoisessa kulkee mäntymetsän raja. Inarin kunnan alueella sijaitsee myös jokia ja uskomattomat 10 000 järveä joista Inarijärvi on tietysti kaikista suurin.

Elinkeinot

Inarin kunnan perinteisin, vaikkakin nykyään enimmäkseen sivutoiminen, elinkeino on saamelaisväestön harjoittama poronhoito. Poronhoitoa säätelee Suomessa Poronhoitolaki, jossa määritellään poronhoitoa varten tarkoitetut alueet ja joka käytännössä määrittelee tarkkaan mitä muuta toimintaa sille määrätyillä alueilla saa harjoittaa. Laidunalueita, eli paliskuntia on Suomessa yhteensä 56, ja porojen määrä on rajattu 200 000:een yksilöön laitumien kestokyvyn turvaamiseksi.

Muita saamelaisväestön perinteisiksi miellettyjä elinkeinoja ovat kalastus, metsästys ja käsityöt. Lappilaisen matkailun nousun myötä myös Inarin matkailu on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ja kansainvälinen Ivalon lentokenttä tarjoaa nopeat yhteydet muualle maailmaan palvellen vuosittain satoja tuhansia matkustajia. Finnair lentää Ivalon lentokentältä päivittäin vuoron Helsinkiin ja talven sesonkiaikaan lentokentälle saapuu useita tuhansia charter-lentoja ympäri maailman.

Talvella matkailu keskittyy joulun ja uudenvuoden ympärille, safareineen ja revontulimatkoineen, mutta myös muut vuodenajat houkuttelevat turisteja. Kesällä matkailijat saapuvat Inariin ihastelemaan yötöntä yötä ja vaeltamaan, kalastamaan ja retkeilemään ja syksyllä ihastellaan ruskaa mun muassa hiihtokeskus Saariselällä. Inari toimii myös pysähdyspaikkana kun matkailijat matkustavat Euroopan pohjoisimpaan paikkaan, Norjan Nordkappiin. Uudeksi elinkeinoksi on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut kylmäteknologia ja erityisesti auto- ja rengastestaus. Esimerkiksi rengasvalmistaja Goodyear Dunlopilla on Ivalossa sijaitseva Arctic Center renkaiden testilaitos, jonka useilla lumi- ja jääpintaisilla radoilla testataan ja kehitetään talvirenkaita.

Yksi kasvava elinkeinon alue, ja alue johon Inarissa halutaan panostaa on arktisen luontomatkailun ohella luonnonvarojen hyödyntäminen ja niiden jatkojalostaminen. Sillä tarkoitetaan elintarvikkeiden kuten paikallisen kalan, lihan, marjojen juureksien ja kasvien jalostusta sekä julkisen ruokapalvelun-, kosmetiikkateollisuuden-, käsityöalan raaka-aineita ja materiaalitarpeisiin tarvittavia luonnonvaroja kuten esimerkiksi kaivosteollisuuden tuotteiden jalostusta. Inarin kunnan talous ja elinkeinot ovatkin olleet viime vuosina hyvässä nosteessa juurikin matkailun ja auto- ja rengastestauksen johdosta joka on aiheuttanut Inarin kunnan alueella asuntopulan. Inariin, eritoten Ivalon alueelle, Inarin kirkonkylään ja Saariselälle on rakenteilla lähiaikoina useita vuokra- ja omistusasuntoja vastaamaan kasvavan kylän tarpeisiin.