Saamelaiset

Saamelaisiksi kutsutaan alkuperäiskansaa, joka elää Fennoskandian pohjoisosassa ja on etnisesti kuuluva suomalais-ugrilaiseen kansaan. Saamelaisten perinteistä asuinaluetta ovat Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapin pohjoisimmat alueet ja jonkun verran saamelaisia asuu myös…

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojeluksi kutsutaan toimintaa jonka tarkoituksena on luonnon, eli eliölajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen säilyttäminen. Suojelutyö voi kohdistua joko yksityiskohtaisesti yksittäisen eliölajin elinympäristön suojeluun, johonkin tiettyyn alueeseen tai sitten…